aktuella stöd

För dig som är intresserad av att söka projektstöd finns det olika ingångar hos Leader Bohuslän. Vi har gjort det möjligt att satsa på både små och stora idéer, vilket kan vara bra för att testa hur Leadermetoden fungerar och det gör också att vi inte stänger dörren för mindre idéer.

Större stöd till landsbygden

Leaderstöd möjliggör utveckling

Representerar du en förening, ett företag eller en organisation som har en idé som på något sätt utvecklar platsen du är på i Bohuslän? Då kan vi hjälpa till om ni vill utveckla och förverkliga den!
Hos oss kan ni ansöka om ekonomist stöd för genomförande av projekt på max 750 000 kr som går i linje med vår lokala utvecklingsstrategi och ryms inom något av våra tre insatsområden Omställning, Matproduktion och Upplevelser. Vi kan inte bevilja stöd för ordinarie verksamhet och löpande drift.

Pengar till mindre idéer

Våra paraplyprojekt

Har ni en idé som kan göra er plats bättre för en mindre summa medel? Ni som förening, företag eller du som privatperson kan söka upp till 30 000 kr för mindre idéer som kräver snabba insatser genom våra paraplyprojekt. Vi har även en satsning där ni kan söka upp till 60 000 kr för att genomföra en förstudie som bidrar till hållbar utveckling. 

Att börja med en paraplyansökan är ett sätt att känna på hur leaderstöd fungerar samtidigt som man bidrar till utveckling. Alla idéer räknas, stora som små!

Projekt av och för unga

Ung i Bohuslän

Vi vill att landsbygden ska präglas av alla som vill utveckla platsen och har därför tagit fram projektet Ung i Bohuslän. Projektet gör det möjligt för unga mellan 13-26 år att söka upp till 30 000 kr för sina idéer. 

Vi är med från start till slut och hjälper ungdomarna att växa in i sin roll av att starta aktiviteter och driva idéer av och för unga.