Ansöka

Har du testat din idé och fått ett positivt utfall? Kul! Då är det dags att ta nästa steg och ansökningsprocessen drar igång. Det är under den här tiden som du kommer arbeta mycket tillsammans med oss i leaderteamet. Vi kan inte skriva din ansökan, men vi stöttar och tipsar och hjälper till.

Förberedelser för ansökan

 Innan du loggar in på mina sidor och ansöker i e-tjänsten behöver du stämma av idéen mot våra Grundläggande villkor, fyll i blanketten Steg 1 och skicka in till info@leaderbohuslan.se. Blanketten hittar du under fliken ”Att söka stöd” och sedan ”Blanketter och info”.
Uppfyller idéen grundvillkoren och du har fått återkoppling från leaderteamet går du vidare till Steg 2 – Förberedelser för ansökan. I den blanketten finns alla frågor som du sedan ska svara på i ansökan.
Är det svåra frågor? Ingen fara, hoppa bara över de frågor som du inte har svar på. Vi hjälper dig att fylla i luckorna. När du fyllt i så mycket du kan i dokumentet mejlar du det till info@leaderbohuslan.se
Vänta på återkoppling från leaderteamet innan du går vidare till nästa steg. 

Att ansöka i E-tjänsten

Ansökan görs på mina sidor på www.jordbruksverket.se. Det behövs nästan alltid en fullmakt för att företräda sin organisation. Blanketten för fullmakt hittar du under fliken ”Att söka stöd” och sedan ”Blanketter och info”. Det är firmatecknaren för den förening som ska söka som ska skriva under fullmakten.

Nästa steg är att logga in på Mina sidor på www.jordbruksverkset.se och gå vidare till e-tjänsten. Där kommer du att få svara på frågor som rör ansökan. Innan du registrerar en ansökan i systemet ska du ha kontaktat leaderkontoret. Se ansökan som en process. Du kan ändra på allt utom själva ansökans namn även efter att du har skickat in ansökan. Det är bara att logga in och fortsätta att skriva. När du har klickat på granska och skicka in och fått ett kvitto är din ansökan registrerad.

Beslut

När ansökan är komplett, du som sökande har åtgärdat kompletteringarna och leaderteamet är klara med handläggningen, är det dags för LAG-styrelsen att fatta beslut om prioritering av ansökan. Först kontrolleras ansökan mot de grundläggande villkoren för prioritering. Samtliga villkor ska vara uppfyllda.

Därefter bedöms ansökan utifrån hur väl ansökan svarar mot de urvalskriterier som ansökan ska bedömas mot. Det sker genom att ansökan jämförs mot varje urvalskriterium och får poäng som speglar graden av uppfyllnad. Poängen räknas samman och jämförs med avslagsnivån. Får ansökan poäng som överskrider denna betyder det att ansökan blir prioriterad, det vill säga att styrelsen godkänner ansökan. Därefter är det Jordbruksverket som fattar det slutgiltiga myndighetsbeslutet.