Genomföra

Det är nu det roliga börjar! Nu ni ska göra verklighet av er ansökan. I alla projekt arbetar man tillsammans i en grupp, delad glädje är dubbel glädje och delat ansvar är hälften så arbetsamt. Följ ert beslut och er projektplan och vid frågor kontaktar ni utvecklingskontoret.

Innan ni drar igång

Uppstartsmötet är det allra första ni ska genomföra innan ni kickar igång projektet. Det bokar ni i projektgruppen tillsammans med Sanna eller Jennie. Tillsammans kommer ni gå igenom beslutet och vad ni ska tänka på längs vägen. 

Följ ditt beslut

Det är Jordbruksverket som fastställer och skickar ut beslutet. Tiden mellan LAG-styrelsens beslut och Jordbruksverkets beslut kan ni starta men det sker på egen risk och vi rekommenderar att ni väntar. Läs igenom beslutet noga och ha det till hands under hela projekttiden. Det är det som styr vad ni kan göra i projektet och där ni ser vad ni behöver förhålla er till vad det gäller tider, loggor, investeringar och andra viktiga detaljer. Det är också där som syfte och mål med projektet är formulerat.

Om det blir förändringar i projektet, ta som vana att alltid kontakta utvecklingskontoret innan förändringen sker

Dokumentera

Fota, filma och sprid gärna information om ert arbete och kom ihåg att ha med de loggor som framgår av ert beslut. I era egna kanaler förstås,  men skicka gärna också material till Leader Bohuslän. Dokumentera ideellt arbete och samla in indikatorer och andra uppgifter som behövs. Spara alla kvitton och se till att projektets utgifter särredovisas i bokföringen.

Redovisa

Så snart beslutet har kommit rekommenderar vi att man söker förskott. Det är enkelt att genomföra och tar inte lång tid att få utbetalt. Spara alla kvitton och se till att projektets utgifter särredovisas i bokföringen.  Du kan med fördel ansöka om din första delutbetalning redan efter att någon eller några få utgifter är betalda. Det är ganska lång tid innan utbetalningen kommer till kontot så vänta inte för länge.

Det dokumenterade ideella arbetet och insamlade indikatorerna ska redovisas i samband med slututbetalningen.