Styrelsemöte

Styrelsemöte med fokus på strategiavstämning.