Beslutsmöte

Styrelsen fattar beslut om projektansökningar vid tre tillfällen under 2023, detta är andra tillfället. Om ni önskar ha upp en ansökan till mötet behöver den vara klar den 30 juni för att vi ska hinna handlägga den. Första steget i ansökningsprocessen är alltid att ta kontakt med leaderkontoret  först. Välkommen att höra av dig!