Paraplyprojekt

Ett snabbt sätt att söka mindre medel för dina idéer. Paraplyprojekt gör det möjligt för föreningar och andra aktörer att söka stöd till mindre projekt eller aktiviteter utan att starta ett större leaderprojekt. Genom att projektet ägs av Leaderföreningens styrelse (LAG) så kan vi direkt bevilja och betala ut stöd till delaktiviteter.

En ingång i Leader

Bor du i vårt leaderområde och vill söka medel för din idé? Kan ni genomföra er idé med 30 000 kr i stöd? Eller 60 000 kr i stöd för att genomföra en förstudie?

Alla aktörer på landsbygden som privatpersoner, företag, föreningar och kommun kan söka stöd från våra paraplyprojekt. Välj vilket paraplyprojekt som passar din idé bäst.

Våra paraplyprojekt

Vi har indelat våra paraplyprojekt efter vissa kommuner i vårt leaderområde. Läs gärna mer om varje paraply och se våra exempel på delaktiviteter som redan har genomförts innan du laddar ner ansökningsblanketten.

Vi har även ett paraplyprojekt Förstudie Agenda 2030 för dig som vill satsa på hållbara innovationer och testa er idé inför ett större projekt.

 

UDDEVALLA, ORUST, TJÖRN, STENUNGSUND, KUNGÄLV, ÖCKERÖ, SÖDRA SKÄRGÅRDEN

Utveckling Bohuslän

En möjlighet för aktörer på landsbygden i kommunerna Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Södra Skärgården att söka upp till 30 000 kr för sina idéer. Paraplyprojektet syftar till att öka engagemanget och aktiviteterna i Leader Bohuslän.

Förstudier

Förstudie
Agenda 2030

Har er organisation en idé som ni vill utreda förutsättningarna för? Sök stöd för hållbara förstudiesatsningar för utveckling av hållbara idéer av din landsbygd med koppling till målen för Agenda 2030. 

Vi vill stötta förstudier som utreder förutsättningar för en satsning som bidrar till hållbara landsbygder idag och för framtiden i Bohuslän. Det är möjligt att söka upp till 60 000 kr.

 

Hur går det till att ansöka om en delaktivitet?

Genom våra paraplyprojekt kan vi erbjuda ett förenklat ansökningsförfarande inom vissa geografiska områden för att få stöd till att genomföra ett projekt med mindre omfattning.

Beslut fattas av vår beslutskommitté och utbetalningen sker av oss vilket gör att de delarna går snabbare än för ”vanliga” Leaderprojekt. Beslutsmötena hålls löpande när vi har fått in ett eller flera mindre projekt att besluta om.