BMS Film – Filmklubb på Björkö

Denna idé är en delaktivitet av paraplyprojektet Utveckling Södra Bohuslän.

Om delaktiviteten

BMS Film – Filmklubb på Björkö är en delaktivitet med målsättningen att skapa en lokal mötesplats för filmintresserade personer. Idén kom från en förening som tidigare inriktat sig på musik och sång men genom att skapa en plats där man kan se bio tillsammans hoppas man locka till sig fler medlemmar.

Målgruppen med filmklubben är unga såväl som äldre då olika visningar är tänkta att attrahera olika målgrupper såsom exempelvis:
– Barnvagnsbio för föräldraledig
– Barn & ungdomsvisning i samarbete med den lokala fritidsgården
– Seniorvisning för äldre och daglediga

I delaktiviteten så har projektgruppen hittat inspiration från andra filmklubbar för att ta fram en egen mötesplats med biosalong och popcornmaskin. Resultatet av delaktiviteten blev att det har genererat kunskap och erfarenhet kring människors önskemål om och förväntningar kring att konsumera film.

Delaktivitet

”Genom filmprojektet har vi lockat nya besökare till vår kulturlokal och verksamhet och
skapat möten mellan människor som normalt inte skulle träffas och umgås.”

Om delaktiviteten

Projektperiod
2022-11-04 till 2023-04-30

Projektägare
Björkö Music Society

Projektledare
David Sjölander
ordforande@bjorkomusicsociety.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om delaktiviteten

Under projektet har en filmklubb etablerats på Björkö, från idé till förverkligande med ett antal genomförda filmvisningar för att få processer och rutiner på plats.
Aktiviteter som genomförts är bland annat:
• Studerat andra filmklubbar för att få inspiration.
• Deltagit med bemanning på Björkö filmfestival för att få erfarenhet och marknadsföra Filmklubben.
• Införskaffat en större begagnad popcornmaskin för att ge den rätt biokänslan med doften av ny poppade popcorn.
• Genomfört provvisningar, premiärvisningar och ett antal reguljära visningar.

En reflektion från projektgruppen är att det har varit lättare att rekrytera medlemmar än att faktiskt få dem att regelbundet komma och se film tillsammans. Det finns en stor vana att konsumera film hemma i TV soffan som är den största konkurrenten till en Filmklubb.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
30 000 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden