Inspelningsstudio på Björkö

Denna idé blev en delaktivitet av paraplyprojektet Utveckling Södra Bohuslän. 

Om delaktiviteten

Idén kom från ett behov av att skapa en ny sorts mötesplats som inspirerar fler musikintresserade på Björkö till att lära sig mer om att spela in musik. Det fanns ett särskilt fokus på att engagera och involvera ungdomar för att fler ska skapa ett intresse och lära sig hur det går till. 

Föreningen som står bakom ansökan har en etablerad målgrupp hos ungdomar som musicerar och sjunger men det saknas en möjlighet för de som vill arbeta med hantverket musikproduktion och inspelning. 

Delaktivitet

”Genom inspelningsstudion skapades ett intresse för föreningen från personer som inte tidigare varit medlemmar”

Om delaktiviteten

Projektperiod
2022-10-01 till 2023-03-31

Projektägare
Björkö Music Society

Projektledare
David Sjölander
ordforande@bjorkomusicsociety.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om delaktiviteten

Delaktiviteten Inspelningsstudio på Björkö skapade en ny arena för musikintresserade ungdomar och vuxna som vill lära sig att spela in och producera musik. De genomförde:

  • Studiebesök till befintliga inspelningsstudios för inspiration och råd
  • Projektplanering och teknikval
  • Inköp, installation och injustering av musikproduktionsutrustning för en inspelningsstudio
  • Utbilda föreningsmedlemmar för att kunna använda rummet med all utrustning

Ett resultat blev att studion blev redan innan den var helt färdigställd den mest bokade resursen i klubbens lokaler.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
30 000 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden
via Leader Södra Bohuslän