Utveckla Gottfrids park

Denna idé blev en delaktivitet av paraplyprojektet Utveckling Södra Bohuslän.

Om projektet

Idén handlade om att utveckla Gottfrids park till ett naturområde som både attraherar och är tillgängligt för en bred målgrupp, med stort åldersspann där människor kan få mötas med eller utan funktionsvariationer, över generationsgränser, normer och samtidigt stimulera engagemang i närområdet. Platsen är gratis för besökare då de engagerade personer som driver parken anser att tillgång till djur och natur inte ska vara en klassfråga.

I delaktiviteten har sökande byggt ut hagen för djurhållning för att genom att ge djuren större utrymme öka möjlighet till att ha fler djur framöver. Marken i hagen behöver förbättras genom att fylla upp hålor och plana ut så att avrinning sker mot dammen. 

Projekt

”Gottfrids park är ett naturligt utflyktsmål och det
märks att intresset och besöksantalet ökar”

Om projektet

Projektperiod
2022-12-13 till 2023-06-30

Projektägare
Anna Eriksson

Projektledare
Anna Eriksson
070-964 97 78
j.fossenstrand@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook

Om projektet

I Gottfrids park finns olika sorters får, myskankor, gräsänder och guldfiskar utöver de djur som själv valt att bosätta sig i området. Denna grupp av djur drar till sig allt mellan äldre seniorer och förskolebarn. Arbetet med Gottfrids park är ideellt och finansieras av privatpersoner och frivilliga donationer för att ”köpa” matpåse till djuren. Material och verktyg som används är lånat, skänkt eller återbrukat.

Genom delaktiviteten så har instängslat område för fåren utökats och nytt kaninhus och skjul för hönor har kommit på plats. Håligheter inne hos fåren har fyllts igen. Resultatet som uppnåtts är ett bättre område för får, ankor, kaniner, hönor och människor. Det har blivit ett ännu trevligare område att vistas på och fler människor börjar hitta hit.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
26 000 kronor

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden
via Leader Södra Bohuslän