Om oss

Leader Bohuslän är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i elva av Bohusläns kommuner genom att bevilja projektstöd utifrån leadermetoden. Hos oss kan du ansöka om ekonomiskt stöd för projekt som ryms inom något av våra tre insatsområden.

Vision

Leader Bohuslän – Hållbar lokal samverkan 

Det tillgängliga samhället, levande och nyskapande för dig och mig, varje dag.

 

Leader Bohuslän

Leader Bohuslän sträcker sig från Strömstad i norr till Göteborgs södra skärgård i söder och är ett av 40 leaderområden i Sverige.

Vi på Leader Bohuslän tror att du som bor och verkar på en plats vet vad som behöver utvecklas och hur det kan göras på bästa sätt. Har din förening, ditt företag eller din organisation en idé som på något sätt leder till utveckling av Bohuslän? Vi kan hjälpa till om ni vill utveckla och förverkliga den!

Leader Bohuslän har som syfte att genomföra den godkända strategin för Leader Bohuslän på ett professionellt, kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. 

Målet med Leader Bohusläns verksamhet är att LAG:s styrelse och personal ska ha:
• spridit information om verksamheten till allmänheten, till tänkta projektsökare och samarbetspartners
• bedömt och beslutat om projektprioriteringar utifrån den lokala utvecklingsstrategin
• gett vägledning och stöttning till projektägare så att de kan uppnå ett önskat och optimalt resultat
• följt upp och utvärderat leaderområdets beviljade projekt och deras resultat

 

Insatsområden

Vi arbetar utifrån vår lokala utvecklingsstrategi som utgår från tre olika insatsområden:

– Omställning

– Matproduktion

– Upplevelser

Styrelsen

Den gemensamma LAG-styrelsen prioriterar bland ansökningar som strävar efter att nå våra lokala mål. I den finns representanter för den privata, den ideella och den offentliga sektorn. 
Underifrånperspektiv, innovation och samverkan är ledord för en insats som kan beviljas projektstöd för att hjälpa till att förverkliga den lokala utvecklingsstrategin. 
Med basen i det fantastiska Bohusläns möjligheter tar vi hjälp av Leaders stora europeiska nätverk och skapar hållbara resultat som ger effekter i samklang med Västra Götalands aktörer och den regionala utvecklingsstrategin.