Så går det till

Har du en idé? Passar den för att bli ett leaderprojekt?
Grymt! Då är du ett steg närmare att göra Bohuslän ännu lite bättre. Att söka leaderstöd är en process som tar lite tid. Det fina är att du som sökande alltid kan kontakta leaderteamet och få den hjälp du behöver.

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Testa din idé

Det kan du göra under fliken Testa din idé här på webbsidan. Får du ett positivt utfall där är det dags att ta nästa steg, att förbereda din ansökan. Det gör du genom att fylla i dokumenten ”Steg 1 – Grundläggande villkor” och ”Steg 2 – förberedelser för ansökan”. När det är klart skickar du in de till leaderteamet för feedback.

 

Steg 2

Skriva ansökan

Ansökan görs på mina sidor på www.jordbruksverket.se.
Efter att ansökan är registrerad handläggs den av Leader Bohusläns personal. Då kan du räkna med att få kompletteringar för att ansökan ska bli ännu bättre och uppfylla de krav som Jordbruksverket ställer. Du kommer att ha full support under den här tiden men det innebär också en del jobb från din sida. När ansökan är helt klar går den den upp till beslut på nästa LAG-styrelsemöte. LAG-styrelsen är de som fattar beslut om ansökan ska prioriteras eller avslås. 

Steg 3

Genomföra

Har du fått ditt beslut? GRATTIS! Det är dags att rulla i gång projektet. Innan du börjar rekommenderar vi dig att du läser hela ditt beslut noga. Det är i beslutet du får reda på vad som förväntas av dig och vilka regler du ska följa för att kunna få utbetalt.  Följ projektplanen och vid minsta fråga kan du alltid kontakta oss. Fota mycket och dela med dig av dina bilder. Vi vill gärna veta hur det går för projektet! 

.

Steg 4

Avsluta

När projektet är slutfört och alla utgifter är betalda är det dags att skriva en slutrapport. Det går till ungefär på samma sätt som när du ansökte. Du loggar in på mina sidor och svarar på frågor om projektet. Det är nu du beskriver resultatet och redovisar de indikatorer som uppnåtts. Innan du skickar in den slutgiltiga versionen av ansökan om slututbetalning får du gärna skicka in den till leaderteamet så att vi kan granska den. När du fått grönt ljus kan du tryggt klicka på knappen och skicka in den slutgiltiga versionen.

.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!