Så går det till

Har du en idé? Passar den för att bli ett leaderprojekt?
Grymt! Då är du ett steg närmare att göra Bohuslän ännu lite bättre. Att söka leaderstöd är en process som tar lite tid. Det fina är att du som sökande alltid kan kontakta leaderteamet och få den hjälp du behöver.

Fyra faser till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra faser. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

FAS 1

Testa din idé

Det kan ni göra under fliken Testa din idé här på webbsidan. Får ni ett positivt utfall där är det dags att ta nästa steg, att förbereda din ansökan. Leader Bohuslän har en ansökningsprocess i tre steg innan beslut om ansökan tas. Det första steget i processen är att fylla i en  Steg 1 ansökan. När det är klart skickar ni in Steg 1 ansökan till leaderteamet för feedback och sedan är det Leader Bohuslän presidium som avgör om ansökan går vidare till Steg 2.

 

FAS 2

Skriva ansökan

När ni fått klartecken från leaderteamet att Steg 1 ansökan är godkänd, skickar ni in en Steg 2 ansökan + budget för feedback av leadertemet. Steg 2 ansökan innehåller samtliga frågor som den formella ansökan gör i Jordverkets e-tjänst. Den formella ansökan motsvarar Steg 3 i ansökningsprocessen. Leaderteamet ger feedback på Steg 2 ansökan och tillhörande budget och ger er sedan klartecken att skicka in ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst, Steg 3 ansökan. Under hela ansökningsprocessen finns leaderteamet som hjälp men kommer också innebära en hel del arbete från er sida. Inför varje beslutsmöte finns en deadline för när Steg 3 ansökan ska vara inskickad. Beslutsdatum och deadline för inskickad ansökan står i Kalendern. LAG-styrelsen är de som fattar beslut om ansökan ska prioriteras eller avslås.

 

Fas 3

Genomföra

Prioriterade LAG-styrelsen din ansökan? Grattis! Nu kommer ansökan ställas i kö för att handläggning av Jordbruksverket som ser till lagar och regler följs. Det tar olika lång tid att få beslut från dem men på ett ungefär 3-6 mån. När Jordbruksverket har tagit sitt Beslut om stöd är det viktigt att läsa igenom detta noga. Det är i Beslut om stöd som du får reda på vad som förväntas av er och vilka regler ni ska följa för att kunna få utbetalt. Följ projektplanen och vid minsta fråga kan du alltid kontakta oss. Fota mycket och dela med er av dina bilder. Vi vill gärna veta hur det går för projektet!

.

Fas 4

Avsluta

När projektet är slutfört och alla utgifter är betalda är det dags att skriva en slutrapport, Ansökan om slututbetalning. Det går till ungefär på samma sätt som när ni ansökte. Ansökan om slututbetalning gör ni i Jordbruksverkets e-tjänst och där svarar ni på frågor om projektet. Det är nu ni beskriver resultatet och redovisar de indikatorer som uppnåtts. Innan ni skickar in den slutgiltiga versionen av ansökan om slututbetalning får nigärna skicka in den till leaderteamet så att vi kan granska den. När du fått grönt ljus kan du tryggt klicka på knappen och skicka in den slutgiltiga versionen.

.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Insatsen passar in i något av insatsområdena och bidrar till att uppfylla målen

Projektet har en tydlig koppling till något av insatsområdena omställning, matproduktion eller upplevelser

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av organisationer?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har ni tillräcklig likviditet och en plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.