Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Projektet vill stimulera intresset och förbättra förutsättningarna för ökad lokal och långsiktigt hållbar matproduktion och -konsumtion på Tjörn.…

Vatten i våra landskap är ett projekt som vill lyfta en parallell väg mot att lösa klimatproblemen - vattnets väg.…

Eldsjälar i Strömstad Löparklubb ska inventera och dokumentera över 25 vandringsleder i Strömstad.…

Sök upp till 60 000 kr i stöd att genomföra en förstudie med fokus på hållbarhet…

Kullens Gård i Stenungsund möjliggör för fler besökare på platsen!…

Projektet där vi stöttar och lyfter lokala producenter inom matproduktion.…

Sök upp till 40 000 kr i stöd för mindre aktiviteter…

Sök upp till 40 000 kr i stöd för hållbara idéer inom matproduktion.…

Knippla Idrottsklubb vill utöka sin verksamhet genom att förbättra övervåningen i deras befintlig lokal.…