Genomför ett projekt

Dags att omvandla idén till verklighet? Vi finns med under hela resan.  

Dags att lämna startblocken!

Vi erbjuder stöd

Vi vill att ni ska lyckas, därför kommer vi erbjuda stöd under projekttiden. Vi kommer exempelvis erbjuda projektstartsinformation för projektgruppen, ha uppföljningsmöten och stötta vid ansökningar om utbetalningar.

Följ projektplanen

Det är viktigt att ni följer ert beslut och arbetar enligt projektplanen. Kontakta Leaderteamet om projektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Likaså om mer tid behövs eller om finansieringen av projektet förändras. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar. Annars finns det en risk att stödet inte kan betalas ut.

Använd våra logotyper

Låt det synas att det är ett leaderprojekt

Alla projekt som har leaderfinansiering ska visa det genom att använda våra loggor. Det gäller exempelvis annonser, informationsblad och webbsidor. Logotyperna finns att ladda ner på sidan Blanketter och logotyper.

Vi hjälper er gärna att sprida information om er satsning i våra kanaler – tagga oss gärna för att uppmärksamma oss på vad som händer och sker.

 

Ni är våra ambassadörer!

Leaderprojekt inspirerar! Berätta gärna för andra om oss och möjligheten att söka leaderstöd. Tillsammans bäddar vi för utveckling. 

Råd och information

Ansök om förskott

Det finns möjlighet att ansöka om förskott på stödet så snart ni fått det formella beslutet från Jordbruksverket – det gäller alla förutom kommuner och myndigheter.

I dokumentet Beslut om stöd kan du se hur mycket stöd ni kan få från Jordbruksverket. Det är den summan som ligger till grund för vad ni kan få i förskott.

Kom ihåg att redovisa utgifter även för förskottet, det är en del av ert beviljade stöd. Redovisar gör du i samband med ansökan om del- och slututbetalning.

Du ansöker om förskott via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Ansök om delutbetalning

Du kan ansöka om delutbetalning när som helst efter ni har fått ert beslut om stöd och har haft utgifter för projektet.

Vi råder alla att göra en ansökan om utbetalning inom två månader in i projektet och därefter löpande under hela projekttiden. Du ansöker om delutbetalningar via Mina sidor  Jordbruksverkets webbsida. På Jordbruksverkets webbsida finns även stöd och en guide för hur e-tjänsten fungerar.

Var noga med betalningsbevisen
Förutom fakturakopior behöver du även betalningbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. Ett betalningsbevis kan du ladda ner från internetbanken, ofta går det att klicka på “Historiska betalningar” eller liknande. På betalbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.

Rapportera den ideella tiden

Underlätta arbetet med rapporteringen av ideell tid genom att skriva ner era timmar löpande under hela projekttiden. Ni får tillgodoräkna er tid från dagen då er ansökan kom in via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Blanketter för tidrapportering finns på sidan Blanketter och logotyper men det är helt okej att skapa egna listor i exempelvis Excel. Det viktiga är att det framgår vem som har gjort något, när det är gjort och vad som har gjorts. Listorna behöver även innehålla kontaktuppgifter, exempelvis telefonnummer, till dem som har bidragit med ideellt arbete.

Vi kommer att följa upp den ideella tiden i samband med projektbesök och en sammanställning ska mejlas till Leaderteamet vid slutredovisningen.

Undvik avdrag

  • Läs beslutet noggrant. Följ villkoren, beslutad projektplan och budget. Om ni avviker från projektplanen och ert beslut riskerar ni att inte få ut de pengar som ni har sökt. Det är enbart de utgifter som står i beslutet som ger rätt till stöd.
  • Var noga med logotyperna. Se till att rätt logotyper kommer med på allt material. Missas detta finns det risk för avdrag. Vi kan ge dig råd om du är osäker.
  • Glöm inte att särredovisa projektets utgifter. För att undvika avdrag ska du kunna ta fram en rapport från bokföringen där endast de utgifter som tillhör projektet finns med.

Dags för slutredovisning?

Hör av dig till oss!

När ni avslutar projektet är det dags att ansöka om slututbetalning och redovisa. Det gör du via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida. Där finns också stöd och instruktioner för hur en ansökan om utbetalning går till. 

Tänk på att höra av dig till oss i leaderteamet innan du skickar in ansökan om slututbetalning. Vi hjälper dig och tittar igenom dina underlag och redovisning. Detta gör vi för att minska risken för att utgifter som inte är godkända redovisas. Sådana fel går inte att rätta till i efterhand utan kan leda till avdrag på stödbeloppet.

Var ute i god tid

I ert beslut står projektets slutdatum och ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till Jordbruksverket senast detta datum. Om du ansöker för sent kommer ni att få ett avdrag på det beviljade stödet.

Om du, av någon anledning, inte kan slutredovisa projektet i tid är det viktigt att du ansöker om förlängning. Detta ska då ske före projektets ursprungliga slutdatum. Kontakta oss i leaderteamet. 

Vi vill höra hur det gått

Vi tycker att det är spännande och givande att följa våra leadeprojekt. I samband slutredovisningen kommer därför representanter för projektet åter att bjudas in till LAG-styrelsen för att berätta hur det gått.