Genomför ett mikroprojekt

Dags att omvandla idén till verklighet? Vi finns med under hela resan.  

Dags att lämna startblocken!

Vad händer nu? 

Har ni signerat avtalet som vi skickat ut till firmatecknare för organisationen? Då är det dags att starta genomförandet av mikroprojektet. På denna sidan finns information om vad man ska tänka på och förhålla sig till under genomförandet och slutredovisningen. 

Följ projektplanen

Det är viktigt att ni följer det som ni skrev i ansökan och arbetar enligt projektplanen. Kontakta Leaderteamet om mikroprojektet inte kan genomföras på det sätt som det är tänkt. Likaså om mer tid behövs eller om finansieringen av projektet förändras. Det är viktigt att denna kontakt sker innan ni genomför några ändringar. Annars finns det en risk att stödet inte kan betalas ut.

Använd våra logotyper

Låt det synas att det är ett mikroprojekt

Alla projekt som finansieras av Leader och EU ska visa det genom att använda våra loggor. Det gäller exempelvis annonser, informationsblad och webbsidor. Logotyperna finns att ladda ner på sidan Blanketter och logotyper.

Vi hjälper er gärna att sprida information om ert mikroprojekt i våra kanaler – tagga @LeaderBohuslän för att uppmärksamma oss på vad som händer och sker.

 

Ni är våra ambassadörer!

Mikroprojekt inspirerar! Berätta gärna för andra om oss och möjligheten att söka leaderstöd. Tillsammans bäddar vi för utveckling. 

Råd och information

Ansök om förskott

Det finns möjlighet att ansöka om förskott om sökande organisation har svårt att ligga ute med pengarna. Kontakta Leaderteamet om ni vill ansökan om förskott. Motivera varför ni behöver ansökan om förskott samt hur stor andel av det beviljade stödet ni behöver i förskott.

Slutredovisning

När ni genomfört ert mikroprojekt är det dags att slutredovisa. Senast vid projektets slutdatum ska följande handlingar vara inskickade till Leader Bohuslän via mejl:

 • Fakturor och kvitton
 • Betalningsbevis från banken som visa att ni betalt utgiften
 • Ev. marknadsföringsmaterial (för att kontrollera logotyper)
 • Deltagarlista vid utgifter för mat/fika
 • Körjournal vid utgifter för milersättning
 • Ev. tillstånd för att genomföra mikroprojeket
 • Ifylld slutrapport
 • Projektdagbok för ideellt arbete
 • Projektdagbok för utgifter för eget arbete (enskild firma)
 • Bild/bilder som visar på mikroprojektets genomförande

Rapportera den ideella tiden

Underlätta arbetet med rapporteringen av ideell tid genom att skriva ner era timmar löpande under hela projekttiden. Ni får tillgodoräkna er tid från dagen då er ansökan kom in till Leader Bohuslän. 

Blanketter för tidrapportering finns på sidan Blanketter och logotyper men det är helt okej att skapa egna listor i exempelvis Excel. Det viktiga är att det framgår vem som har gjort något, när det är gjort och vad som har gjorts. Listorna behöver även innehålla kontaktuppgifter, exempelvis telefonnummer, till dem som har bidragit med ideellt arbete.

Skicka in blanketterna för ideell tid till oss via mejl vid slutredovisningen. En summering av den ideella tiden ska anges i slutrapporten. 

Utgifter och enhetskostnader

 • Mat/lunch – 100 kr exkl. moms/person
  Enhetskostnad. 
  För att redovisa utgiften krävs deltagarlista, kvitto och betalningsbevis. Avdrag görs om summan för mat per person överstiger 100 kr exkl. moms.
 • Mil = 40 kr/mil
  Enhetskostnad. 
  För att redovisa utgiften krävs korrekt i fylld körjournal. Tänk på att ange fullständig adress.
 • Fika – maxbelopp 60 kr exkl. moms/person För att redovisa utgiften krävs deltagarlista, kvitto och betalningsbevis. Utgifter för fika ersätts med faktiska kostander men med max 60 kr exkl moms per person.
 • Lön – utgifter för personal
  För att redovisa lönekostnad i ett mikroprojekt krävs lönespecifiaktion och projektdagbok. För att täcka sociala avgifter och andra personalrelaterade utgifter räknas en schablon på bruttolönen på 44,31 %. Leaderteamet hjälper er att räkna ut korrekt summa om det behövs. 
 • Eget arbete 340 kr/tim – enbart för enskild firma/handelsbolag. Redovisas per timme med en projektdagbok.