Mikrostöd: Förstudie Agenda 2030

Vi har tagit fram ett mikrostöd för dig som vill genomföra en mindre förstudie inför kommande satsning. Det är möjligt för kommun, företag och föreningar i samarbete eller med fokus på att utveckla samarbeten att söka upp till 60 000 kr.

Om mikrostödet

Förstudie Agenda 2030 är ett av våra mikrostöd. Våra mikrostöd innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och utbetalningar vilket gör det smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett mindre aktivitet, eller som i detta fall en förstudie. Mindre medel som ska gå snabbt och enkelt! 

Det krävs minst ett fokusområde

För att passa in i vår förstudiemodell krävs det att er ansökan innehåller minst ett av dessa fokusområden:

  • Efterfrågan & målgrupp – marknadsundersökning av behov & nytta
  • Skapa ett pilotprojekt – testa er idé
  • Finansieringsmodell & samverkan – mobilisering av samverkanspartners

Vad kan man söka stöd för?

  • Bygga upp kontakter med tilltänkta samarbetspartners
  • Kompetenshöjande insatser såsom exempelvis studiebesök
  • Testa en ny produkt/innovation
  • Utföra marknadsundersökningar

Vem kan söka stödet?

Alla landsbygdsaktörer i våra kommuner som vill skapa öppna, inkluderande aktiviteter. Det innebär att kommuner, företag och föreningar har möjlighet att söka mikrostöd inom ramen för Förstudie Agenda 2030.

I jämförelse med att söka stöd för ett stort projekt, så innebär mikrostöd en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar.

När kan man söka?

Ansökningar tas emot löpande så länge det finns pengar kvar att fördela. Kontakta alltid oss i leaderteamet innan du påbörjar en ansökan, vi lyssnar på er idé och vägleder dig så att ansökan sker på rätt sätt.

 

Om mikrostödet

Sökbart maxbelopp: 60 000 kr

Medfinansiering: Det ideella arbetet behöver vara minst 30% av det sökta beloppet.

Ideellt arbete värderas enligt följande:

340 kr per timme för personer över 15 år

77 kr per timme för personer 13–15 år

Ladda ner

Pågående förstudier

Förstudie Skaftögården

Skaftögårdens Vänner ska genomföra en förstudie för att utforska möjligheterna för att anordna sommaraktiviteter på Skaftögården. Studien inriktar sig på att utforska samarbeten med lokala aktörer och utvärdera finansieringsvägar, med målet att berika ungdomars somrar och främja en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030.

Om förstudien

Projektägare: Skaftögårdens Vänner

Plats: Skaftö

Leaderstöd: 48 000 kr

Charlottenlund Grebbestads Folkets Park

Syftet är att återskapa Charlottenlund i Grebbestad som det populära besöksmål det var under glansdagarna i mitten av 1900-talet, då när folkparkerna var en viktig del av nöjes-Sverige var Lunden en av Västsveriges nöjesmetropoler, välbesökt av så väl artister som besökare.

Förstudien ska ta reda på hur det går att anpassa och utveckla fastighetens lokaler för uthyrning till föreställningar, seminarier, utställningar, workshops, utbildning, marknader och fester. Hur man kan utveckla den gamla vackra parken till ett ”friluftsaktivitetscenter” för alla åldrar alla årstider, samt hur detta kan göras i samverkan med lokala föreningar, företag, skola, institutioner, kommunen och allmänheten.

Om förstudien

Projektägare: Grebbestads Samhällsförening 

Plats: Grebbestad

Leaderstöd: 47 000 kr

Gnejs Adventures

Ljungskile Outdoor Världsevent AB är aktiva i att utveckla hållbar turism i Bohuslän och vill genom förstudien Gnejs Adventures skapa ett koncept där cykling kombineras med lokal gastronomi och boende. Genom att attrahera både nya och återkommande besökare vill de bidra till en ekonomisk och hållbar utveckling i regionen. Projektet fokuserar på att stärka samarbetet mellan lokala aktörer för att skapa unika och minnesvärda upplevelser.

Om förstudien

Projektägare: Ljungskile Outdoor Världsevent AB

Plats: Bohuslän

Leaderstöd: 60 000 kr

Knutpunkt Bottnafjorden

Gerlesborg 21 har tagit initiativ till förstudien ”Knutpunkt Bottnafjorden” för att utveckla en mötesplats med fokus på transport, rörelse, service och upplevelser av natur och kultur. Förstudien, som pågår till 31 december 2024, syftar till att skapa en handlingsplan för en hållbar utveckling av platsen. Projektet sker i samverkan med kommunerna Tanum, Sotenäs och Munkedal samt andra lokala aktörer.

Om förstudien

Projektägare: Gerlesborg 21

Plats: Gerlesborg

Leaderstöd: 60 000 kr