Våra stöd

För dig som är intresserad av att söka projektstöd finns det olika ingångar hos Leader Bohuslän. Vi har gjort det möjligt att satsa på både små och stora idéer. Se vilket stöd som passar dig bäst.

Stöd till Bohuslän

Vem kan söka vad?

Representerar du en förening, ett företag eller en organisation som har en idé som på något sätt utvecklar platsen du är på i Bohuslän? Då kan vi hjälpa till!

Hos oss kan ni ansöka om ekonomiskt stöd för genomförande av projekt som bidrar till vår strategi och där huvudnyttan går till kust- och landsbygd i vårt område. Vi har två olika typer av stöd: projektstöd och mikrostöd.

Större satsningar

Projektstöd

Att söka finansiering för ett projekt är rätt väg om satsningen är omfattande och bidrar till samhällsnytta.

  • Projektidén ska passa inom ett av våra insatsområden i vår strategi
  • Ansökan görs digitalt i Jordbruksverkets e-tjänst
  • Beslut fattas löpande av vår styrelse, vid bifall ska även Jordbruksverket fatta formellt beslut

Det finns två typer av stöd – projektstöd och projektstöd till företag. Om projektet gynnar ett område, en destination, en bred allmänhet eller en bransch kan det bli aktuellt med projektstöd. Om projektet istället endast gynnar en eller ett fåtal aktörer kan det blir aktuellt med projektstöd till företag.

Maximalt stödbelopp projektstöd: 750 000 kr
Möjlig stödnivå projektstöd: 40-100%

Maximalt stödbelopp projektstöd till företag: 200 000 kr
Möjlig stödnivå projektstöd till företag: 40-70%

Mindre satsningar

Mikrostöd

Att söka mikrostöd är ett alternativ för mindre satsningar som inte kräver så stor budget och behöver snabba beslut. Mikroprojekten genomförs inom ramen för mikrostöd som vi på Leader Bohuslän driver vilket innebär mindre administration för dig som sökande.

  • Projektidén ska passa inom mål & syfte för mikrostödet
  • Ansökan görs i formulär som finns tillgängliga på vår hemsida och du mejlar oss direkt
  • Beslut fattas löpande av vår beslutskommitté som består av representanter från vår LAG-styrelse

Villkor och stöd varierar mellan olika mikrostöd.

Vi har två mikrostöd med maximalt stöd 40 000 kr och för förstudiestöd gäller maximalt 60 000 kr.