Mikrostöd

Ett snabbt sätt att söka mindre medel för dina idéer. Mikrostöd gör det möjligt för kommun, företag, föreningar och privatpersoner att söka stöd till mikroprojekt. 

En ingång i Leader

Bor du i vårt leaderområde och vill söka medel för din idé? Kan ni genomföra er idé med 40 000 kr i stöd? Eller 60 000 kr i stöd för att genomföra en förstudie?

Aktörer på landsbygden som privatpersoner, företag, föreningar och kommun kan söka stöd från våra mikrostöd. Välj vilket stöd som passar din idé bäst.

 

Våra mikrostöd

Förstudier

Förstudie
Agenda 2030

Har er organisation en idé som ni vill utreda förutsättningarna för? Sök stöd för hållbara förstudiesatsningar för utveckling av hållbara idéer av din landsbygd med koppling till målen för Agenda 2030. 

Vi vill stötta förstudier som utreder förutsättningar för en satsning som bidrar till hållbara landsbygder idag och för framtiden i Bohuslän. Det är möjligt att söka upp till 60 000 kr.

 

Genomförande

Utveckling Bohuslän

En möjlighet för aktörer på landsbygden i kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och Södra Skärgården att söka upp till 40 000 kr för sina idéer. 

Mikrostödet syftar till att öka engagemanget och aktiviteterna i Leader Bohuslän. Mikroprojekt inom Utveckling Bohuslän ska bidra till en attraktiv utveckling av boendemiljön och ett levande samhälle varje dag året runt. 

Genomförande

MAT i Bohuslän

Sök upp till 40 000 kr för att genomföra en satsning med fokus på matproduktion i Bohuslän. Vårt mikrostöd MAT i Bohuslän ska göra det möjligt för fler aktörer att utveckla sin verksamhet inom matproduktion. 

Syftet är att främja den lokala matproduktionen med olika insatser som styrs av lokala behov hos de som söker stöd för ett mikroprojekt.

 

Projekt av och för unga

Ung i Bohuslän

Vi vill att ungdomar ska kunna forma sin plats på landsbygden och har därför tagit fram projektet Ung i Bohuslän. Det är ett mikrostöd som gör det möjligt för unga mellan 13-26 år att söka upp till 30 000 kr för sina idéer.

Såklart är vi med från start till slut och hjälper ungdomarna med sin ansökan. Vi stöttar dem i att växa i sin roll av att driva idéer av och för unga. 

Hur går det till att ansöka om ett mikroprojekt?

Genom våra mikrostöd kan vi erbjuda ett förenklat ansökningsförfarande inom vissa geografiska områden för att få stöd till att genomföra ett mikroprojekt.

Beslut fattas av vår beslutskommitté och utbetalningen sker av oss vilket gör att de delarna går snabbare än för ”vanliga” Leaderprojekt. Beslutsmötena hålls löpande när vi har fått in ett eller flera mindre mikroprojekt att besluta om.