Integritetspolicy

Syftet med Leader Bohusläns policy är att säkerställa att föreningen hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR- General Data Protection Regulation). Söker du projektstöd eller kontaktar oss kring en projektidé så sparas dina och din organisations kontaktuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Samtycket begärs in av den ideella föreningen Leader Bohuslän, 802540–7225. Leader Bohuslän är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

De personuppgifter vi förvarar i vårt register är information om: Organisation, företag eller förening, namn på kontaktpersoner samt personernas telefonnummer och e-postadress. Det kan även vara exempelvis; personnummer, adress, foto, filmat material och specialkost.

Vad är syftet med behandlingen av personuppgifter?

Syftet är att upprätta kontaktlistor för att skicka information och inbjudningar som vi tror är intressanta för din organisation eller projektidé. Vi delar även med oss av uppgifterna till organisationer som vi tror kan vara potentiella samarbetspartners till er för att kunna genomföra er projektidé.

Offentlighetsprincipen

Leader Bohuslän hanterar projektansökningar utifrån Jordbruksverkets regelverk och stödsystem och verkar därför under offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar, inklusive personuppgifter, som lämnas till oss blir offentliga handlingar som kan komma att lämnas ut. Innan vi lämnar ut några handlingar gör vi alltid en bedömning om den som har begärt tillgång till handlingarna har rätt till detta eller om det finns motsättningar och undantag för sekretess.