Hållbar upplevelse i nordligaste Bohuslän

Att kombinera trädgårdskunskap och byggnadsvård på en restaurerad gård i Strömstad för att skapa ett besöksmål och kursprogram med fokus på hållbarhet är en fantastisk idé som sannolikt blir en succé.

Om projektet

Hållbar upplevelse i nordligaste Bohuslän

Har man samlat på sig massa kunskap om trädgård och odling och har vänner som är specialiserade på byggnadsvård och som också gärna delger andra sin kompetens så är det en fantastiskt bra idé att slå sig ihop och skapa ett besöksmål och kursprogram med fokus på hållbarhet. Är platsen dessutom en gammal restaurerad gård som verkligen föregår med gott exempel på områdena så är succén ett faktum. Fjälla Trädgård och Bönnlia Byggnadsvård skapar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Väst ett projekt med syftet att visa människor på alternativ som kan göra deras liv rikare utan konsumtion av prylar. De kommer anordna kurser, workshops och aktiviteter där alla har hållbarhet som gemensam nämnare. Fjälla trädgård ligger i Strömstad kommun alldeles intill norska gränsen.

Om projektet

Projektperiod
2024-2025

Projektägare
Fjälla Trädgård

Projektledare
Jonna Larsen
0705 404206
jonna@fjallatradgard.se

Webb och sociala medier
Facebook
Instagram
Webbplats

Samarbetspartners

Bönnlia Byggnadsvård
Hogdals Hembygdsförening
Studieförbundet Vuxenskolan Väst

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
111 860 kronor

Egen privat finansiering
47 940 kronor

Total finansiering
159 800 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU/staten och privat medfinansiering.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden