Lokalt gott och grönt

Syftet med projektet är att öka produktionen av lokalt odlade grönsaker.

Om projektet

Lokalt gott och grönt

Det kommer åter att odlas sallad i Ellös! Det nystartade företaget Orust Sallad och Grönt AB tillsammans med Orust Fastighetspark AB gör en satsning på att fylla växthuset med lokala gröna godsaker i form av sallad och kryddor så att det nu kommer att säljas Orust-sallad i närområdet. Att öka den lokala livsmedelsproduktionen är ett steg mot ett mer hållbart samhälle på flera vis och att det tidigare tomma växthuset nu åter används till det som det är tänkt till, är ett bra sätt att utnyttja resurser på.  Mer lokal mat höjer beredskapen och färre kortare transporter är positivt för miljön. Att det blir fler entreprenörer på ön stärker ekonomin.

Om projektet
Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Orust Sallad och Grönt AB

Projektledare
Joel Ammedalen
ammedalen99@gmail.com

Webb och sociala medier

Samarbetspartners

Orust Fastighetspark AB

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Egen privat finansiering
98 722 kronor

Total finansiering
298 722 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU/staten och privat medfinansiering.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden