Samlingslokal i ridhuset på Skaftö Ridklubb

Skaftö Ridklubb satsar på att utveckla sin verksamhet genom att bygga en uppvärmd samlingslokal med tillgänglighetsanpassade faciliteter, vilket skapar en inkluderande mötesplats för barn och ungdomar att umgås.

Om projektet

Samlingslokal i ridhuset på Skaftö Ridklubb

Ridsporten samlar hästintresserade i alla åldrar och på Skaftö Ridklubb har man nu gjort en satsning för att utveckla verksamheten så att den blir bättre, säkrare och passar ännu fler. Klubben har länge arbetat för att få till ett ridhus och har kommit en bra bit på väg. Leaderprojektet i satsningen är en uppvärmd samlingslokal med tillgänglighetsanpassade toaletter, omklädningsrum, fikarum vilket alla är förutsättningar för att föreningen ska nå sitt mål att fungera som en fritidsgård. I den uppvärmda samlingslokalen kommer barn och ungdomar att kunna träffas efter skolan, fika och förbereda sig för att utöva sin idrott i lokaler som är väl anpassade till deras olika behov. Det skapas en mötesplats som är tillgänglig och inkluderande där barn och ungdomar kan umgås och lära, både av varandra, om och av hästarna och över generationsgränser. Skaftö ridklubb kommer i projektet att samarbeta med Skaftö Gymnastikförening och Grundsunds IF.

Om projektet

Projektperiod
2024-2025

Projektägare
Skaftö Ridklubb

Kontaktperson
Malin Morén 
0708 181532
malin@facilprofundo.com

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook
Instagram

Samarbetspartners

Skaftö GOIF
Grundsunds IF

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
750 000 kronor

Total finansiering
2 715 718 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bohuslän.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden