Samordnad hemsida – Rörö

På Rörö planeras en digital plattform för att samla och kommunicera information om öns föreningar och företag till både boende och besökare.

Om projektet

Samordnad hemsida – Rörö

På Rörö har man sett behovet av en digital samlingssida för öns alla föreningar och företag. Syftet med den digitala plattformen är att få till en informationskanal där det förmedlas vad som händer på ön till dem som skulle vara intresserade, både boende och besökare. Det kommer vara dels en mer allmän ingång där information som berör allmänheten kommuniceras, dels undersidor där varje förening eller företag har individuella hemsidor där de kan presentera vad de vill få ut till dem som är mer intresserade av just deras verksamhet

Om projektet

Projektperiod
2023-2024

Projektägare
Rörö Ö-råd

Projektledare
Acke Dahlman
0733 71 43 60
acke.dahlman@basstech.se 

Webb och sociala medier
Webbplats

Samarbetspartners

Rörö IF
Rörö Församlingshem
Rörö Bibliotek- och hembygdsförening 
Rörö Hamnförening

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
367 520 kronor

Total finansiering
367 520 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bohuslän.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden