Serviceplats Dyrön

På Dyrön skapar man en verktygsbank och samlingsplats för att främja ett cirkulärt samhälle genom delning av resurser, vilket stödjer både social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Om projektet

Serviceplats Dyrön

På Dyrön vill man bidra till ett mera cirkulärt samhälle genom att bygga en samlingsplats som ska fungera som en nod för de verktyg och maskiner som befolkningen på ön kan behöva. Hela Dyrön genomsyras av ett fantastiskt ideellt engagemang där man tidigare till exempel har skapat vandringsleder, byggt bastu, ordnat med en scen för alla, allt med hjälp av ideella krafter. De ideella krafterna behövs minst lika mycket i driften och i underhållet av dessa olika projekt och nu har snart Blue People och öns övriga befolkning både en plats att samlas på och en plats för de verktyg de behöver i sitt arbete. Visst vore det toppen om varje hushåll slipper att köpa eget och i stället så samsas man om gemensamma redskap. Även detta kommer man förverkliga genom en verktygsbank i lokalerna. Projektet bidrar både till omställning och till social och ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Om projektet

Projektperiod
2024-2025

Projektägare
Dyröns Samhällsförening

Kontaktperson
Sören Holm
0705 163814
dyronssamhallsforening@gmail.com

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook

Samarbetspartners

ICA Nära Dyröboden

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
750 000 kronor

Total finansiering
779 246 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bohuslän.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden