Utvecklingskapital för lokalsamhället

Flera aktörer i Bohuslän, inklusive lokala sparbanker och stiftelser, går samman i ett projekt för att samla in och förvalta lokala medel för att stödja hållbarhet och nå Agenda 2030-målen.

Om projektet

Utvecklingskapital till lokalsamhället

Tänk om vi kunde få mer kapital att stanna i Bohuslän och dessutom bidra till att komma närmare de globala Agenda 2030 målen. Det kan nu bli verklighet genom att Coompanion Fyrbodal, Thordénstiftelsen, Arwidssonstiftelsen, Orust Sparbank, Tjörns Sparbank och Tanums Sparbank går samman i ett projekt för att starta upp en ny funktion. Målet med projektet är att skapa en långsiktig metod för insamling, utdelning och förvaltning av lokala medel för lokala ändamål med inriktning mot omställning och hållbarhet. Första beslutsomgången kommer att hållas under projekttiden och det kommer bli möjligt för allmännyttiga föreningar att söka upp till 60 000 kronor för en insats. Coompanion Fyrbodal är projektägare och Thordénstiftelsen kommer att stå för förvaltningen under projekttiden. Givargruppen består av Orust Sparbank, Tjörns Sparbank, Tanums Sparbank som kommer under första året att gå in med 200 000 kr vardera samt Arwidssonstiftelsen och Thordénstiftelsen som kommer under första året att gå in med 300 000 kronor vardera. Dessa medel kommer att vara de som delas ut. I projektet ingår det också att attrahera fler givare som vill bidra till en hållbar utveckling av Bohuslän.

Om projektet

Projektperiod
2024-2025

Projektägare
Coompanion Fyrbodal

Projektledare
Louise Staxäng
0707 518447
info@hallbartbohuslan.se 

Webb och sociala medier
Webbplats
Facebook

Samarbetspartners

Thordénsstiftelsen
Arwidssonsstiftelsen
Tjörns Sparbank
Orust Sparbank
Sparbanken Tanum

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
498 398 kronor

Total finansiering
498 398 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bohuslän.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden